Nieuwe werkkleding voor Buurtklus

     
Buurtklus is een project voor inwoners die zelf niet meer in staat zijn om kleine klusjes in huis of de tuin te verrichten. Op het moment dat deze inwoners niemand kennen die klus voor hen kan doen en zij niet de middelen hebben om iemand in huren, kunnen ze een beroep doen op de inzet van de vrijwilliger van Buurtklus.

Hierbij valt te denken aan klusjes in huis zoals het ophangen van een lamp, het in elkaar zetten van een meubel, het knippen van de heg, onkruid verwijderen etc. De klussen worden uitgevoerd door vrijwilligers en deelnemers van stichting Philadelphia, Riwis Zorg en Welzijn en Stichting Welzijn Brummen.

De vrijwilligers van Buurtklus hebben onlangs nieuwe werkkleding ontvangen, waardoor ze goed beschermd zijn tegen weer en wind en goed herkenbaar zijn voor de inwoners van Brummen.

Heeft u een vraag of een klus voor Buurtklus?
Of wilt u vrijwilliger worden?

Bel dan 06-41076236, of email brummen@buurt-klus.nl.
Buurtklus is bereikbaar op maandag (14.00 – 17.00 uur) en donderdag (9.00 – 12.00 uur).
U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.buurt-klus.nl